Ljutiči značenje

Ljutiči, skupni naziv za slav. plemena oko donje Odre i I od nje. U 14. st. istrijebljeni, odn. germanizirani.