ljuskavke značenje

ljuskavke (Sparidae), por. riba koštunjača; obuhvaća neke ekonomski važne vrste (zubatac, lovrata, arbun).