Ljubičić značenje

Ljubičić, Boris (1945), hrv. grafički dizajner; autor sadržajno angažiranih plakata i znakova (logotipova).