Ljubavac značenje

Ljubavac, Šimun (Simeone Glimbavaz) (1608–63), hrv. povjesničar; proučavao povijest Dalmacije, os. Zadra.