ljepila značenje

ljepila, tvari koje služe za sljepljivanje predmeta, spajajući ih pomoću elastičnoga filma koji čvrsto prianja uz slijepljene površine; dijele se na životinjska lj. (tutkala i kazeinska lj.), biljna lj. (škrobna, kaučukova, glutenska smolna lj. i gume) i sintetska lj. (celulozni derivati, epoksidne smole, plastične mase).