livski jezik značenje

livski jezik (livonski), pripada ugro-finskoj grani uralske jezične porodice; nekoć jezik Livonije, danas izumire te njime govori još o. 1500 ljudi u Letoniji.