Livre d’heures značenje

Livre d’heures (franc.), časoslov, u Kat. crkvi (od 12. st.) molitvena knjiga za laike, često ukrašena minijaturama i inicijalima.