Livorno značenje

Livorno, tal. grad i luka u Toskani, na Tirenskome moru; 156 198 st. Utvrde iz 14–15. st., gradska vijećnica iz 18. st., katedrala iz 16. st. Brodogradnja, metalurgija, kem. i prehr. ind.