Livingstone značenje

Livingstone, David (1813–73), škot. misionar i istraživač Afrike; otkrio Viktorijine slapove na rijeci Zambeziju i jezera Nyasa, Bangweulu, Mweru i dr.