Livadić značenje

Livadić, Branimir (pr. prez. Wiesner) (1871–1949), hrv. književnik; jedan od pokretača hrv. moderne. Pisao je pjesme, novele, eseje i kritike; bio urednik Savremenika i Hrvatske revije.