liturgijski jezici značenje

liturgijski jezici, jezici koji služe bogoslužju. Najstariji je liturgijski jezik.u kršć. crkvi grčki, a od kraja 3. st. potiskuje ga na Zapadu latinski. Carigradska se liturgija obavlja na mnogim jezicima (grčki, armenski, sirski, staroslavenski i dr.), a u protestantskim crkvama i u Anglikanskoj od početka se upotrebljava nar. jezik. Prema zaključcima II. vatikanskoga koncila latinski treba zamijeniti nar. jezikom.