litosfera značenje

litosfera (grč.), stjenovit Zemljin ovoj što ga tvore kora (granitna ili kontinentalna i bazaltna ili oceanska) i gornji plašt; debljina litosfere od 6 km pod oceanom do 100 km pod kontinentima; sastoji se od eruptivnih, sedimentnih i metamorfnih stijena.