litijev aluminijev hidrid značenje

litijev aluminijev hidrid ili LAH, LiAlH4, kompleksni hidrid litija i aluminija; mikrokristalični bijeli prah, stabilan pri sobnoj temp. kada je suh; sredstvo za redukciju; s vodom reagira vrlo burno uz razvijanje vodika; eksplodira iznad 120 °C.