litavac značenje

litavac (po gori Litvi [Leitha] u Gradišću), vapnenac nastao pretežito od crvenih morskih algi (Lithothamnion) za miocena; služi kao građevni kamen (zagrebačka katedrala).