Litani značenje

Litani, rijeka u J Libanonu, duga 115 km; koristi se za natapanje.