listoticalci značenje

listoticalci (Lamellicornoidea), kukci kornjaši listićava prednjega članka na ticalu, biljni štetnici (hrušt, zlatna mara, jelenjak).