Lister značenje

Lister, Joseph (1827–1912), engl. kirurg; začetnik antisepse, prvi kod operacija primijenio fenol.