List značenje

List, Friedrich (1789–1846), njem. ekonomist i političar; zastupnik mladoga njem. građanstva početkom 19. st., pristaša protekcionizma i intervencije države. Nacionalni sustav političke ekonomije.