lišmenijaze značenje

lišmenijaze (po engl. liječniku W. B. Leishmanu, 1865–1926), grupa bolesti izazvanih lišmenijama, bičašima iz roda Leishmania (→ kala-azar).