lisičica značenje

lisičica (Cantharellus cibarius), jestiva gljiva listićavka, žute boje, raste obično u skupinama.