Lippi značenje

Lippi, Filippo (o. 1406–69), tal. slikar, predstavnik rane renesanse u Firenci; karakteristični su njegovi likovi Majka božja s licem tal. žene (Krunidba Marijina).