Lippe značenje

Lippe, rijeka u Ruhru, desni pritok Rajne, Njemačka; duga 228 km. U donjem toku, paralelno s rijekom, 107 km dug kanal s 8 ustava.