lipofilnost značenje

lipofilnost (grč.), kem sklonost topljivosti u uljima i mastima, odnosno nepolarnim otapalima, najčešće ugljikovodicima; često znači isto što i hidrofobnost, netopljivost u vodi.