lipicanac značenje

lipicanac, pasmina konja uzgojena u ergeli Lipica blizu Sežane, uglavnom na podlozi španj. konja.