Liparski otoci značenje

Liparski otoci (Eolski otoci), skupina vulkanskih otoka u Tirenskom moru, Italija; sastoje se od 7 većih i 10 manjih otoka (ukupno 115 km2, 11 094 st.). Aktivni vulkani Stromboli i Vulcano. Poljodjelstvo i ribarstvo. Turizam. – pov 1934–41. ustaški kamp za obuku; 1941–43. logor za polit. zatvorenike.