linearna jednadžba značenje

linearna jednadžba→ algebarske jednadžbe