limuzina značenje

limuzina (franc. preko njem.), putnički automobil s nepokretnim krovom; naziv prema franc. pokrajini Limousin. Usp. kabriolet.