Limski zaljev značenje

Limski zaljev, uvala na Z obali Istre: produljuje se u kopno kao suha krška dolina; ukupno 35 km2. Ribolov, uzgoj kamenica i dagnji. Rezervat u moru. Starokršć. crkvica sv. Mihovila (6. st.) i samostan (11. st.).