limes značenje

limes (lat.: granica). 1. Stražarnicama i utvrdama ili pak nasipom ili zidom utvrđena granica Rimskoga Carstva (npr. Hadrijanov zid u Britaniji, panonski l. duž Dunava). 2. mat (krat.: lim) → granična vrijednost.