likvefakcija značenje

likvefakcija (lat.), pretvaranje u tekućinu; l. plinova izvodi se pri vrlo niskim temperaturama (kritična temperatura) i povišenom tlaku (kritični tlak).