likovne umjetnosti značenje

likovne umjetnosti, skupni naziv za ostvarenja u slikarstvu, kiparstvu, grafici, primijenjenoj umjetnosti i graditeljstvu.