liguloza značenje

liguloza, parazitska bolest šaranskih vrsta riba, kojoj su drugi međudomaćin trakavice Ligula intestinalis; spolno zrela trakavica živi u crijevu nekih vodenih ptica koje se hrane ribom; u tjelesnoj šupljini riba živi ličinka (plerocerkoid) bijele boje koja je dugačka više od 1 m.