ligroin značenje

ligroin, destilat nafte koji vrije pri 100–180 °C; otapalo za masti, smole i kaučuk.