ligatura značenje

ligatura (lat.). 1. U paleografiji, spajanje dvaju slova u jedno tako da barem jedno od njih izmijeni svoj oblik (æ za ae). 2. glazb u suvremenoj notaciji, luk koji povezuje dvije note jednake visine (istoga ili različita trajanja) u jedno trajanje. 3. med podvezivanje krvne žile (radi zaustavljanja krvarenja), limfne žile ili šupljega organa (npr. crijeva). 4. U kovinarstvu, primjesa mjedi ili olova zlatu ili srebru radi veće tvrdoće.