Liebermann značenje

Liebermann, Karl (1842–1914), njem. kemičar; utvrdio strukturu mnogih org. spojeva.