liberatorna uzukapija značenje

liberatorna uzukapija (lat.), stjecanje slobode zastarjelošću; gubljenje prava služnosti zbog nevršenja toga prava od strane njegova nosioca (titulara).