Liber Linteus značenje

Liber Linteus (lat.), najduži poznati etrurski tekst (1190 riječi), napisan na povoju jedne egipatske mumije (← 2. st. do 1. st.). Danas u Arheološkom muzeju u Zagrebu.