Levijatan. značenje

Levijatan. 1. Semitska mit, vodena neman; zvijer-zloduh, neprijatelj čovjeka. 2. Naslov gl. djela Th. Hobbesa, gdje je L. personifikacija države koja ima apsolutnu vlast, tako da »proždire svoje građane« da bi se održao red i mir.