Levi značenje

Levi (hebr.: privržen, odan), treći sin patrijarha Jakova i Lee, praotac istoimenoga plemena kojemu su pripadali Mojsije i Aron, svećenici i leviti.