Leukoteja značenje

Leukoteja, grč. mit, nadimak Ine, kćeri Kadmove, zaštitnice mornara.