Letica značenje

Letica, Sveto (1926–2001), hrv. admiral i zapovjednik Hrvatske ratne mornarice; za Domovinskoga rata (1991) organizirao i rukovodio obranom hrv. obale Jadranskoga mora.