letalitet značenje

letalitet (lat.), smrtnost; statistički: postotak umiranja od neke bolesti, operacijskoga zahvata i dr.