Lessing značenje

Lessing, Gotthold Ephraim (1729–81), njem. pisac; erudit, prosvjetitelj, jedan od utemeljitelja novovjeke njem. književnosti i estetike. Dramama u stihu (blankvers) preteča klasicizma: Mudri Nathan; komedija Minna von Barnhelm; kritike: Laokoon; Hamburška dramaturgija.