Leśmian značenje

Leśmian, Bolesław (1877–1937), polj. pjesnik; istaknuti predstavnik polj. simbolizma; po nekim značajkama svojega djela blizak nadrealistima. Livada; Balade; Poljske legende.