Lernet-Holenia značenje

Lernet-Holenia, Alexander (1897–1976), austr. pisac; erudit njegovana eklektična stila. Nove pjesme; drama iz života stare Austrije Austrijska komedija; ogledi.