Lerner značenje

Lerner, Abba Ptachya (1903–82), am. ekonomist; pristaša državne intervencije u gospodarstvu, koautor Marshall-Lernerova teorema o djelovanju devalvacije u uvjetima elastičnosti uvoza i izvoza. Ekonomika kontrole; Ekonomika zaposlenosti.