Leon IX. značenje

Leon IX., sv. (1002–54), papa od 1049., provodio crkvene reforme; pregovori njegovih poslanika doveli do raskola između Istočne i Zapadne crkve.