Lenclos značenje

Lenclos, Ninon de (1620–1705), glasovita pripadnica visokoga franc. društva, naobražena i duhovita; u svom salonu okupljala istaknute umjetnike i slobodne mislioce (među njima i mladoga Voltairea).