Lemaître značenje

Lemaître, Georges Henri (1894–1966), belg. astronom i matematičar; postavio hipotezu o ekspanziji Svemira. Rasprava o evoluciji svemira.