leksija značenje

leksija (grč. preko franc.), svaka jedinica iz leksika (rječnika) nekoga jezika, bilo jedinstvena riječ (grah, tele, san, zapaliti), bilo leksikalizirani izraz (crveni luk, sedma sila, slobodni strijelac, podmetnuti vatru).